Người nam châm - Bí mật của Luật hấp dẫn

"Bí Mật" tiết lộ cho bạn một quy luật mạnh nhất trong tự nhiên, quy luật này tác động và bao trùm mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Bằng việc áp dụng qui luật này, bạn có thể thay đổi mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn

Đó là "Bí Mật" mang lại sự thịnh vượng, sức khỏe, các mối quan hệ và hạnh phúc.

Đó là Luật Hấp Dẫn
SUY NGHĨ là tài sản quý giá và quyền năng nhất của con người. Bạn và tất cả những gì bạn trải qua trong cuộc sống này đều là kết quả trực tiếp của suy nghĩ. Khả năng kiểm soát suy nghĩ sẽ cho phép bạn lựa chọn những trải nghiệm, những con người và những công việc bạn muốn gắn bó. Với Luật Hấp Dẫn,  tôi sẽ không nói thêm, để bạn tự khám phá và trải nghiệm. Tôi tin rằng, nó sẽ đem lại cho bạn những điều tuyệt vời nhất trên cuộc sống. Và đây có thể là cuốn sách làm thay đổi cuộc đời bạn.


Sách: Người nam châm-Bí mật của Luật hấp dẫn- của Jack Canfield (ông cũng là tác giả của cuốn sách Những nguyên tắc thành công-The Success Principles)

Và thực sự thì điều này là không thể chần chừ, mời các bạn xem thêm về Luật hấp dẫn và bộ phim đặc biệt tại: http://www.luathapdan.info/                 

Hãy cùng khám phá và chia sẻ thật nhiều với Luật hấp dẫn-The law of attraction

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét