Hịch ,,,,, chứng sĩ

Nhân ngày giỗ tổ, nhớ về hịch... chứng sĩ

Ta cùng các ngươi, 

Sinh ra cái thị trường này.
Trải qua 10 năm có lẻ.
Chẳng mơ được như Nasdaq, Dow Jones,
Chỉ hận không hơn được Campuchia, chẳng qua nổi em Lào, chỉ hao hao Haiti, Bangladesh
Các ngươi ở Ủy ban,
Học vị đã cao, học hàm không thấp
Ăn thì chọn cá nước, chim trời
Mặc thì lựa May 10, Việt Tiến
Chức nhỏ thì sẽ quy hoạch
Lương ít thì có lộc nhiều
Đường bộ thì Ma-tít, Cam-ry
Đường không leo E-lai, Xi-fic (Vietnam Airlines, Pacific).
Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận
Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dzô dzô”
Lại còn đãi sỹ chiêu hiền
Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít
Lại còn chính sách khuyến khoa
So với bên Nga, bên Mỹ nào có kém gì.

Thế mà, nay các ngươi:
Nhìn thị trường chậm tiến mà không biết lo
Nghe nhà đầu tư chửi mà không biết thẹn
Có người lấy nhậu nhẹt làm vui
Có kẻ lấy bạc cờ làm thích
Ham mát-xa giống nghiện “u ét đê” (USD)
Ghét TA như chán học ngoại ngữ

Chỉ lo phát hành để kiếm chác lung tung,
Làm cho nồi cháo đã nhạt lại càng thêm loãng.
Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi
Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật
Bệnh háo danh lây tựa vi-rút com-pu-tơ
Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1
Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy
Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi
Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện Tê -ếch tê - a?
Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì làm sao mà chẳng tham lam nút lỗ nhĩ ngoảnh mặt.

Nay nước ta:
Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu
Nội lực cũng nhiều, nhà đầu tư cũng mạnh
Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định
Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang
Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!

Chỉ e:
Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn
Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu
Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài
Tài cờ bạc không địch nổi hắc-cơ quốc tế
Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư
Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ

Nay ta bảo thật các ngươi:
Nên lấy việc sập thị trường làm nguy
Nên lấy sự tụt hậu làm sợ
Phải xem nỗi bức xúc của nhà đầu tư là nhục.
Hãy nhìn sang hai nước láng giềng vẫn gọi là đàn em
Mà lo học tập chuyên môn
Mà lo luyện rèn nhân cách
Đôi điều dạy dỗ các ngươi,
Ta thảo hịch này, 
Xa gần nghiên cứu.


St

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét